Zarządzenie nr 33/2010 z dnia 2010-12-03

Numer 33/2010
Data wydania 2010-12-03

ZARZĄDZENIE NR 33/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 3 grudnia 2010r.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806: Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203: Dz. U z 2005 r. Nr 172 poz. 1457; Dz. U., z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337: z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) zarządza się co następuję:
§1.1. Cenę jednorazowego wywozu nieczystości stałych zgromadzonych w:
1)    pojemnikach SM HOL (do 2 szt.) usytuowanych w jednym gospodarstwie na kwotę 7,74
zł netto + obowiązujący podatek VAT ;
2)    pojemnikach SM  1100 L usytuowanych na posesjach na kwotę 23,26 zł netto +
obowiązujący podatek VAT;
3)    opłatę za każdy wystawiony worek z odpadami nie segregowanymi na kwotę 1,84 zł netto
+ obowiązujący podatek VAT.
2. Ustala się cenę za przyjęte nieczystości stałe na gminne wysypisko:
1)    15,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT za jednorazowe dostarczenie samochodem osobowym z przyczepą;
2)    25,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT za jednorazowe dostarczenie samochodem ciężarowym lub ciągnikiem;
3)    25,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT za jednorazowe dostarczenie folii rolniczej samochodem ciężarowym lub ciągnikiem.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierz się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 201 Ir.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27