Zarządzenie nr 340/2014 z dnia 2014-11-14

Numer 340/2014
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2018
Data wydania 2014-11-14

ZARZĄDZENIE NR 340/2014

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata

2015-2018

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2018 w formie projektu uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Bargłów Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01