Zarządzenie nr 34/2007 z dnia 2007-08-06

Numer 34/2007
w sprawie inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Łabętniku
Data wydania 2007-08-06
ZARZĄDZENIE NR 34/2007

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 06 sierpnia 2007 roku

w sprawie inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Łabętniku

§ 1.        Zarządzam   przeprowadzenie   inwentaryzacji   zdawczo-odbiorczej   w   Szkole Podstawowej w Łabętniku według stanu na dzień 31.08.2007

§ 2.   Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od 15.08.2007 do 31.08.2007 r.

§ 3. Wyznaczam komisję inwentaryzacyjną w osobach:

Alicja Rutkowska - przewodniczący

2.             Anna Masiewicz - członek

3.             Anna Łukaszewicz - członek

Z udziałem Pani Aliny Buksy zdający i Pana Ryszarda Grudzińskiego przyjmujący

§ 4. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury

§ 5. Arkusze spisowe wraz z protokołem inwentaryzacyjnym należy przekazać w terminie do 07.09.2007 r do referatu finansowo-księgowego Księgowość Budżetowa Oświaty w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-04