Zarządzenie nr 34/2010 z dnia 2010-12-03

Numer 34/2010
w sprawie doręczania nakazów płatniczych podatnikom podatku rolnego, leśnego i odnieruchomości w 2011 roku.
Data wydania 2010-12-03

ZARZĄDZENIE NR 34/10
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 3 grudnia 2010 roku.


w sprawie doręczania nakazów płatniczych podatnikom podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości w 2011 roku.


Na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr Nr 143, poz. 1199: z 2006r Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635: z 2007r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671: z 2008r Nr 118,poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316 i 1320, Nr 209,poz. 1318 i 1320: z 2009r Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 180, poz. 1109, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676: z 2010r., Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 197, poz. 1306) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyznacza się do doręczania nakazów płatniczych podatku rolnego, leśnego i nieruchomości w 2011 roku wszystkich sołtysów wsi, każdy na terenie swego sołectwa.
§ 2. Sołtysi zobowiązani są do doręczenia podatnikom z terenu właściwego sołectwa nakazów płatniczych, najpóźniej na 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty podatku, za potwierdzeniem odbioru przez podatnika.
§ 3. Ustala się wysokość wynagrodzenia z tytułu doręczenia nakazu płatniczego w kwocie 4,00 zł brutto od każdego nakazu.
§ 4. Wypłata wynagrodzenia wymienionego w § 3 nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny listy pokwitowań doręczonych nakazów płatniczych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27