Zarządzenie nr 35/2005 z dnia 2005-08-18

Numer 35/2005
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
Data wydania 2005-08-18

ZARZĄDZENIE NR 35/05

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 18 sierpnia 2005 roku.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.

„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Pomiany Gmina Bargłów Kościelny".

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie:

1) Grzegorz Kajsanowicz - Przewodniczący Komisji

2)     Stanisław Wasilewski - członek Komisji

3)     Stefan Grajewski-członek Komisji

§ 2. Członkowie Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie postępowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-01