Zarządzenie nr 37/05 z dnia 2005-08-23

Data wydania 2005-08-23
Numer 37/05
w sprawie wykazu stanowisk z którymi łączy się możliwość dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulami tajności.

ZARZĄDZENIE NR 37/05

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 23 sierpnia 2005 r.

w sprawie wykazu stanowisk z którymi łączy się możliwość dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulami tajności.

Na podstawie art.26 ust.l ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr 11, poz. 95 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam stanowiska, z którymi łączy się możliwość dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową które oznaczone są klauzulą „TAJNE", zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Ustalam stanowiska, z którymi łączy się możliwość dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową które oznaczone są klauzulą „POUFNE" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia oraz klauzulą „ZASTRZEŻONE" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 3. Traci moc Zarządzenie NR 28/2004 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie w wykazu stanowisk i funkcji z którymi łączy się możliwość dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulami tajności.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

 

 

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 WYKAZ STANOWISK Z KTÓRYMI ŁĄCZY SIĘ MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ OZNACZONYCH KLAUZULĄ „TAJNE"
Załącznik nr 2 WYKAZ STANOWISK Z KTÓRYMI ŁĄCZY SIĘ MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ SŁUŻBOWĄ OZNACZONYCH KLAUZULĄ „POUFNE"
Załącznik nr 3 WYKAZ STANOWISK Z KTÓRYMI ŁĄCZY SIĘ MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ SŁUŻBOWĄ OZNACZONYCH KLAUZULĄ „ZASTRZEŻONE"

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-01