Zarządzenie nr 38/2014 z dnia 2014-12-23

Numer 38/2014
w sprawie doręczania nakazów płatniczych podatnikom podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2015 roku.
Data wydania 2014-12-23

ZARZĄDZENIE NR 38/2014

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 23 grudnia 2014 roku.

w sprawie doręczania nakazów płatniczych podatnikom podatku rolnego, leśnego i od

nieruchomości w 2015 roku.

Na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się do doręczania nakazów płatniczych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2015 roku wszystkich sołtysów wsi, każdy na terenie swego sołectwa.

§ 2. Sołtysi zobowiązani są do doręczenia podatnikom z terenu właściwego sołectwa nakazów płatniczych, najpóźniej na 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty podatku, za potwierdzeniem odbioru przez podatnika.

§ 3. Ustala się wysokość wynagrodzenia z tytułu doręczenia nakazu płatniczego w kwocie 4,00 zł brutto od każdego nakazu.

§ 4. Wypłata wynagrodzenia wymienionego w § 3 nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny listy pokwitowań doręczonych nakazów płatniczych.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01