Zarządzenie nr 39/05 z dnia 2005-08-30

Data wydania 2005-08-30
Numer 39/05
w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały XVI Sesji Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 39/05

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały XVI Sesji

Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć harmonogramy zabezpieczenia realizacji uchwał podjętych na XVI Sesji Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2005 r. stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w kolumnie załącznika. § 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

 

 

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 HARMONOGRAM REALIZACJI WYKONANIA UCHWAŁY RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NR XVI/158/05
Załącznik nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI WYKONANIA UCHWAŁY RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NR XVI/159/05

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-01