Zarządzenie nr 39/2010 z dnia 2010-12-31

Numer 39/2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Data wydania 2010-12-31

ZARZĄDZENIE NR 39/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 31 grudnia 2010 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXII/151/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010 Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok:
1.    zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 29.927 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2.    zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 29.927 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:    18.334.336 zł, z tego:
-    dochody bieżące w kwocie 14.655.589 zł
-    dochody majątkowe w kwocie: 3.678.747 zł.
2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:   24.008.208 zł, z tego:
-    wydatki bieżące w kwocie 14.644.324 zł,
-    wydatki majątkowe w kwocie 9.363.884 zł.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27