Zarządzenie nr 43/2010 z dnia 2010-12-31

Numer 43/2010
w sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych.
Data wydania 2010-12-31

ZARZĄDZENIE NR 43/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 31 grudnia 2010r.


w sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z2009 r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)zarządza się co następuje:
)    §i. Stawka za   1 m 2 powierzchni użytkowej za centralne ogrzewanie dostarczane do
lokali mieszkalnych i socjalnych wynosi 2,80 zł netto + obowiązujący podatek VAT.
§ 2. Opłata ,o której mowa w § 1 płatna jest przez cały rok.
§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia
UZASADNIENIE
Zmiana stawki opłaconej za 1 m2 wynika ze zwiększenia kosztów opału i innych kosztów związanych z utrzymaniem kotłowni.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27