Zarządzenie nr 43/2015 z dnia 2015-01-08

Numer 43/2015
w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r.
Data wydania 2015-01-08

ZARZĄDZENIE NR 43/2015 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 08 stycznia 2015 r

w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 i art. 20 ustawy a dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, poz. 1101, 1407, 1445, z 2013 r. poz. 852 i 1335 oraz z 2014 r. poz. 619 i 773) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wytyczne w sprawie wykonywania zadań obronnych w gminie Bargłów Kościelny w 2015 r. stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wytyczne do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w gminie Bargłów Kościelny w 2015 r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy podległych Wójtowi do udziału w realizacji zadań, zgodnie z kompetencjami określonymi w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się inspektorowi UG ds. pozamilitarnych ogniw obronnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-03-10

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-03-10

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-03-10