Zarządzenie nr 44/2005 z dnia 2005-09-28

Data wydania 2005-09-28
Numer 44/2005
w sprawie zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetu gminy w III kwartale 2005 roku.

ZARZĄDZENIE  NR 44/2005

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 28 września 2005 roku.

w sprawie zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetu gminy

w III kwartale 2005 roku.

Na podstawie art.29 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1.1. Zwiększyć harmonogram wydatków budżetowych na III kwartał 2005 roku:

- wydatki majątkowe                                  o kwotę        8.300 zł

2.  Zmniejszyć harmonogram wydatków budżetowych na III kwartał 2005 roku:

- wydatki bieżące                                     o kwotę        8.300 zł

3.  Poinformować podległe i nadzorowane jednostki o zmianach w harmonogramie, o
których mowa w ust. 1.

§ 2. 1. Harmonogram realizacji dochodów budżetowych w III kwartale 2005 roku nie ulega zmianie i wynosi 2.105.464 zł.

2. Harmonogram realizacji wydatków budżetowych w II kwartale 2005 roku po dokonanych zmianach wynosi 2.495.464 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W HARMONOGRAMIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA III KWARTAŁ 2005 ROKU

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-02