Zarządzenie nr 44/2006 z dnia 2006-10-31

Numer 44/2006
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartały 2006 roku.
Data wydania 2006-10-31

ZARZĄDZENIE NR 44/06

WÓJTA GMINY BARGŁÓW  KOŚCIELNY

z dnia  31 października 2006 roku

                             w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartały 2006 roku.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006  Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1.  

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartały 2006 roku:

            plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12.009.305 zł wykonanie 9.406.068,42 zł, co stanowi 78,32%,

            plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13.369.655 zł wykonanie 8.972.907,63 zł, co stanowi 67,11%,

3) planowany deficyt budżetowy wynosi 1.360.350 zł, za III kwartały nadwyżka budżetu wyniosła 433.160,79 zł,

4) planowane roczne przychody w kwocie 1.573.950 zł wykonano w wysokości 1.123.950,47zł tj. w 71,41%

5) planowane roczne rozchody w kwocie 213.600 zł wykonano w wysokości 160.200 zł tj.
w 75%.

§ 2.  

Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-11-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-11-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-11-02