Zarządzenie nr 44/2010 z dnia 2010-12-31

Numer 44/2010
w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących zasóbmieszkaniowy Gminy.
Data wydania 2010-12-31

ZARZĄDZENIE 44/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 31 grudnia 2010 r.


w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących zasób
mieszkaniowy Gminy.


Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007r. Nr 128, poz. 902) w oparciu o uchwałę Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr VII/53/07 z dnia 28 grudnia 2007r. zarządzam co następuje:
§1.1. Ustalam stawkę bazowa czynszu za lokale mieszkaniowe stanowiące własność Gminy w wysokości 1,00 zł za 1 m brutto z zastosowaniem czynników stanowiących załącznik do zarządzenia.
2. Budynki gospodarcze oraz garaże 0,60 zł za 1 m2 netto + obowiązujący podatek VAT.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27