Zarządzenie nr 45/2007 z dnia 2007-10-22

Numer 45/2007
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartały 2007 roku.
Data wydania 2007-10-22
ZARZĄDZENIE NR 45/07
 
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
 
 22 października 2007 roku
 

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartały 2007 roku.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

 

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartały 2007 roku:

            plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12.571.991 zł wykonanie 9.381.100,33 zł, co stanowi 74,62%,

            plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13.115.861 zł wykonanie 7.538.694,29 zł, co stanowi 57,48%,

3) planowany deficyt budżetowy wynosi 543.870 zł, za III kwartały osiągnięto nadwyżkę 1.842.406,04 zł,

4) planowane roczne przychody w kwocie 1.315.970 zł wykonano w wysokości 692.695,52 zł tj. w 52,64%,

5) planowane roczne rozchody w kwocie 772.100 zł wykonano w wysokości 674.200,00 zł tj. w 87,32%.

 

Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wójt Gminy
 

 

 
Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-11-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-11-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-11-02