Zarządzenie nr 46/2005 z dnia 2005-09-30

Data wydania 2005-09-30
Numer 46/2005
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w IV kwartale 2005 roku,

ZARZĄDZENIE   NR 46/2005

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 września 2005 roku.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy

w IV kwartale 2005 roku,

Na podstawie art.29 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć:

1)  harmonogram realizacji dochodów budżetowych w IV kwartale 2005 roku w wysokości

2.713.589 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) harmonogram realizacji wydatków budżetowych w IV kwartale 2005 roku w wysokości

3.413.589 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Poinformować podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie, o którym mowa w ust 1.

§ 2. Wydatki w kwocie 700.000 zł nie znajdujące pokrycia w planowanych w IV kwartale 2005 roku dochodach budżetowych, zostaną sfinansowane nadwyżką dochodów budżetowych nad wydatkami budżetowymi na koniec III kwartału 2005 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 roku.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WIV KWARTALE 2005 ROKU.
Załącznik nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIV KWARTALE 2005 ROKU.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-02