Zarządzenie nr 46/2007 z dnia 2007-10-22

Numer 46/2007
w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów niejawnych, które utraciły praktyczne znaczenie i nie podlegają trwałemu przechowywaniu.
Data wydania 2007-10-22
ZARZĄDZENIE Nr 46/07
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 22 października 2007.

w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów niejawnych, które utraciły praktyczne znaczenie i nie podlegają trwałemu przechowywaniu.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375) zarządzam, co następuje:

§ 1-

Powołuję Komisję do zniszczenia dokumentów niejawnych, które utraciły praktyczne znaczenie i nie podlegają trwałemu przechowywaniu w następującym składzie:

1.Wawiórko Radosław        - Przewodniczący;

2.       Cichy Elżbieta                 - Członek;

3.       Wasilewski Stanisław      - Członek;

Komisja dokona oceny dokumentacji niejawnej, przedstawionej do zniszczenia, pod względem przydatności oraz terminu przechowywania i sporządzi protokół z działalności.

§ 3.

Po uzyskaniu zgody Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach, Komisja dokona zniszczenia dokumentów niejawnych.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-10

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-10

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-10