Zarządzenie nr 46/2015 z dnia 2015-02-11

Numer 46/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Data wydania 2015-02-11

ZARZĄDZENIE NR 46/2015

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 11 lutego 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr 111/19/2014 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2015 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok:

1)  zwiększyć  plan  wydatków  budżetowych  o  kwotę  47.810  zł  -  zgodnie  z  tabelą
w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
^             2) zmniejszyć  plan  wydatków budżetowych  o kwotę  47.810  zł - zgodnie  z  tabelą

w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.   Plan dochodów budżetowych ogółem:    20.103.196 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie                16.388.132 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie               3.715.064 zł.

2.   Plan wydatków budżetowych ogółem:   19.649.156 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie                 14.493.293 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie        5.155.863 zł.

w         3.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.588.295 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01