Zarządzenie nr 47/2011 z dnia 2011-02-09

Numer 47/2011
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Data wydania 2011-02-09

ZARZĄDZENIE NR 47/l 1

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 09 luty 201 Ir.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:
1)    Marian Renkiewicz - Przewodniczący Komisj i,
2)    Ignacy Krzywiński   - Członek Komisji,
3)    Katarzyna Karpińska - Członek Komisji,
4)    Agnieszka Kwiecińska - Członek Komisji,
5)    Małgorzata Sadowska - Członek Komisji,
6)    Wanda Koniecko       - Członek Komisji,
§ 2. Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych przepisów.
§ 3. członkowie Komisji sprawują swoją funkcję do czasu odwołania lub złożenia pisemnej rezygnacji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27