Zarządzenie nr 48/2007 z dnia 2007-11-12

Numer 48/2007
w sprawie realizacji obowiązków Gminy dotyczących dostępu do informacji publicznej
Data wydania 2007-11-12

ZARZĄDZENIE NR 48/ 07

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 12 listopada 2007r.

w sprawie: realizacji obowiązków Gminy dotyczących dostępu do informacji publicznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr. 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr. 112, poz.l 198 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać analizy zasad przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie na poszczególnych stanowiskach pracy. Przebieg czynności ustalić w formie „karty sprawy". Karty spraw przedstawić w terminie do 15 grudnia 2007r Sekretarzowi Gminy celem weryfikacji zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy oraz zakresami czynności.

§ 2. Ustalone zasady przyjmowania i załatwiania poszczególnych spraw zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 31 grudnia 2007r zgodnie z obowiązującymi zasadami.

§ 3. Niezwłocznie założyć i na bieżąco prowadzić rejestr spraw zgłoszonych podczas przyjmowania interesantów przez Wójta w wyznaczonych terminach zgodnie z § 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

§ 4. Niezwłocznie uzupełnić zakresy czynności pracowników o obowiązki związane ze składaniem oświadczeń majątkowych.

§ 5. Dokonać zamówienia i na bieżąco prowadzić zbiór Monitora Polskiego B celem nieodpłatnego udostępniania do powszechnego wglądu.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia czynię wszystkich pracowników załatwiających poszczególne sprawy administracyjne, każdego w obrębie jego zadań.

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-10

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-10

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-10