Zarządzenie nr 48/2011 z dnia 2011-02-11

Numer 48/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Data wydania 2011-02-11

ZARZĄDZENIE NR 48/2011

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 11 lutego 2011 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok


Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr 111/26/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011 Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok:
1.    zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.500 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2.    zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.500 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:    17.538.093 zł, z tego:
-    dochody bieżące w kwocie 14.623.627 zł
-    dochody majątkowe w kwocie: 2.914.466 zł.
2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:    17.538.093 zł, z tego:
-    wydatki bieżące w kwocie 12.860.447 zł,
-    wydatki majątkowe w kwocie 4.677.646 zł.
3.    Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
-    ogólna w wysokości 29.000 zł
-    celowa w wysokości 34.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27