Zarządzenie nr 49/2011 z dnia 2011-02-11

Numer 49/2011
w sprawie :przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
Data wydania 2011-02-11

ZARZĄDZENIE NR 49/2011
Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 11 lutego 2011 roku
w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity ze zmianami), oraz art. 25 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 23 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 - tekst jednolity ze zmianami) zarządzam co następuje:
§1-Ustalam plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011-2012 stanowiący załącznik nr 1.2 do niniejszego zarządzenia.
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27