Zarządzenie nr 51/2005 z dnia 2005-10-13

Numer 51/2005
w sprawie sporządzenia spisu z natury
Data wydania 2005-10-13

ZARZĄDZENIE    Nr 51/05

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 13 października 2005r

w sprawie sporządzenia spisu z natury

§ 1. Zarządzam sporządzenie spisu z natury:

1)  Nazwa obiektu:

-         Urząd Gminy Bargłów Kościelny

-         Ochotnicze Straże Pożarne w (Bargłówce, Dreństwie , Kamionce Starej, Bargłowie Kościelnym, Wólce Karwowskiej, Tajnie Starym, Popowie.

 

2)  Rodzaj inwentaryzacji - z natury.

3)      Rodzaj inwentaryzowanego składnika majątkowego - przedmioty nietrwałe, środki trwałe,

4)  Osoba materialnie odpowiedzialna - kierownicy w/w jednostek.

5)      Termin rozpoczęcia spisu z natury -02.11.2005r. zakończenie 16.12.2005r

§ 2. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyżej wymienionych obiektów wyznaczam stałą inwentaryzację w składzie:

-         Piętko Jolanta - przewodniczący

-         Wawiórko Radosław - członek

-         Galicki Grzegorz - członek

§ 3. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

§ 4. Inwentaryzacje należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.10.2005r

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-02