Zarządzenie nr 51/2007 z dnia 2007-11-19

Numer 51/2007
w sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w związku z przeprowadzeniem referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa w dniu 20 maja 2007 roku.
Data wydania 2007-11-19

 

ZARZĄDZENIE NR 51/07
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 19 listopada 2007 r.

w sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w związku z

przeprowadzeniem referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy

Augustowa w dniu 20 maja 2007 roku.

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U.Nr 88, poz. 985 ze zmianami: z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055; z 2005 roku Nr 175, poz. 1457; z 2007 r. Nr 112, poz. 766) oraz art. 187 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw (tekst jedn Dz.U.z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami: z 2004 roku Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 roku Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 218, poz. 1592, Nr 159, poz. 1127; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766) w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego(Dz.U.Nr 209, poz. 1781 ze zmianami: z 2005 r. Nr 25,poz. 210) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

1)       Radosław Wawiórko - Sekretarz Gminy - Przewodniczący Komisji

2)   Elżbieta Cichy - inspektor ds. administracyjno-kadrowych - Członek Komisji

3)       Jolanta Izbicka- podinspektor ds. obsługi Rady Gminy - Członek Komisji.

§ 2. Komisja, o której mowa w § 1 sporządzi Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w związku z przeprowadzeniem referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

§ 3. Komisja, o której mowa w § 1, dokona zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonego referendum wojewódzkiego na podstawie pisemnego polecenia Dyrektora Generalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie określonym w poleceniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-10

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-10

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-10