Zarządzenie nr 52/2005 z dnia 2005-10-17

Numer 52/2005
w sprawie sporządzenia spisu z natury w OSP Solistowka i przejęcia mienia będącego na
Data wydania 2005-10-17

ZARZĄDZENIE NR 52/05

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Z dnia 17 października 2005 roku

w sprawie sporządzenia spisu z natury w OSP Solistowka i przejęcia mienia będącego na

stanie OSP na rzecz Urzędu Gminy.

§ 1 . Zarządzam sporządzenie spisu z natury:

1)   Nazwa obiektu:

-     Ochotnicza Straż Pożarna w Solistówce

2)      Rodzaj inwentaryzacji - z natury.

3)      Rodzaj inwentaryzowanego składnika majątkowego - przedmioty nietrwałe

4)      Osoba materialnie odpowiedzialna - Grabowski Janusz

5)      Termin przeprowadzenia spisu z natury - 04 listopad 2005 roku.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych w wyżej wymienionej jednostce OSP wyznaczam komisję inwentaryzacyjną w składzie :

-     Piętko Jolanta — przewodniczący
-     Wawiórko Radosław - członek

 -       Galicki Grzegorz — członek

§ 3. Komisja po przeprowadzeniu inwentaryzacji przejmie mienie znajdujące się na stanie OSP Solistowka na rzecz Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym w imieniu którego działa komisja inwentaryzacyjna.

§ 4. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§ 5. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 04 listopada 2005 roku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-02