Zarządzenie nr 54/05 z dnia 2005-10-24

Data wydania 2005-10-24
Numer 54/05
w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały XVII Sesji Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 54/05

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 24 października 2005 r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały XVII Sesji

Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć harmonogram zabezpieczenia realizacji uchwały podjętej na XVII Sesji Rady Gminy z dnia 21 października 2005 r. stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w kolumnie załącznika. § 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

 


Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 HARMONOGRAM REALIZACJI WYKONANIA UCHWAŁY RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NR XVII/164/05

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-02