Zarządzenie nr 54/2007 z dnia 2007-11-30

Numer 54/2007
w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych
Data wydania 2007-11-30
ZARZĄDZENIE NR 54/07
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 30 listopada 2007 roku

w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych

Na podstawie art. 189 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan finansowy Urzędu Gminy Bargłów Kościelny o kwotę 276 zł:

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" , rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" § 3260 - 276 zł

§ 2. Zwiększyć plan finansowy Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym o kwotę 276 zł:

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" , rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" § 3260 - 276 zł

§ 3. Zmiana planu finansowego wynika z wniosku dyrektora szkoły o zwiększenie środków na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju dla uczniów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
 
Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-10

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-10

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-10