Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 2015-03-17

Numer 54/2015
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym
Data wydania 2015-03-17

ZARZĄDZENIE NR 54/2015

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki

Publicznej w Bargłowie Kościelnym

Na podstawie art. 53 ust.l ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (takst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330, zm.: z 2013 r. poz. 613; z 2014 r. poz. 768, poz. 1100; z 2015 r. poz. 4) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za rok 2014, na które składa się:

  1. bilans na dzień 31.12.2014 r.,
  2. rachunek zysków i strat za okres   od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
  3. informacja dodatkowa.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01