Zarządzenie nr 55/2015 z dnia 2015-03-17

Numer 55/2015
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Bargłowie Kościelnym.
Data wydania 2015-03-17

ZARZĄDZENIE NR 55/2015

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Bargłowie Kościelnym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ) zarządzam co następuje:

§i

1.   Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną w Bargłowie Kościelnym.

§2

  1. Zasady  działania  Komisji   określa  Regulamin   Gminnej   Komisji   Urbanistyczno   -Architektonicznej w Bargłowie Kościelnym stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
  2. Członkami Komisji są, według listy stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Bargłowie Kościelnym.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01