Zarządzenie nr 56/2005 z dnia 2005-10-31

Numer 56/2005
w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej
Data wydania 2005-10-31

ZARZĄDZENIE NR 56/05

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 października 2005 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135; Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114; Nr 64, poz. 565; Nr 180, poz. 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić kontrolę wewnętrzną w zakresie prawidłowości naliczania osobowego funduszu płac i pochodnych od wynagrodzeń w:

1) Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym,

2)     Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.

§ 2. Do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 1 upoważnić Panią Lidię Orbik.

§ 3. Kontrolą należy objąć okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.10.2005 r.

§ 4. Kontrolujący ponosi odpowiedzialność za rzetelne, obiektywne i zgodne z obowiązującymi przepismi badanie oraz przedstawienie faktów kontrolnych.

§ 5. Kontrolę należy zakończyć do dnia 20 grudnia 2005 r.

§ 6. Po zakończeniu kontroli, kontrolujący w ciągu 7 dni sporządza protokół z kontroli.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-02