Zarządzenie nr 57/2011 z dnia 2011-03-02

Numer 57/2011
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny.
Data wydania 2011-03-02

ZARZĄDZENIE NR 57/11

WÓJTA Gminy BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 02 marca 2011 r.


w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny.


Na podstawie art. 19 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny, zwaną dalej „Komisją Przetargową" w następującym składzie:
1)    Katarzyna Ostrowska-Przewodniczący Komisji
2)    Urszula Kapla - Członek Komisji
3)    Edyta Romanowska-Członek Komisji
§ 2. Szczegółowe zadania Komisji Przetargowej, tryb jej pracy, a także obowiązki przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej określa Regulamin pracy Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Nr 265/10 z dnia 15.11.2010r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27