Zarządzenie nr 57/2015 z dnia 2015-03-27

Numer 57/2015
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2014 rok
Data wydania 2015-03-27

ZARZĄDZENIE NR 57/2015

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2014 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, według którego:

a)  plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi                   -                     18 818 718,00

z tego:

  • dochody bieżące                                                              -                    18 136 623,00
  • dochody majątkowe                                                         -                        682 095,00

b) wykonanie dochodów wynosi                                                 -                     18 605 482,30

z tego:

-    dochody bieżące                                                              -                    17 928 724,43
dochody majątkowe                                                        -                    676 757,87

c)  plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi                    -                     18 148 389,00

z tego:

-    wydatki bieżące                                                               -                    16 342 827,00
wydatki majątkowe                                                     -   1 805 562,00

d) wykonanie wydatków wynosi                                                 -                     16 516 330,03

z tego:

-    wydatki bieżące                                                               -                    14 771803,94
wydatki majątkowe                                                     -   1 744 526,09

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

2.    Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 3 do zarządzenia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01