Zarządzenie nr 58/2007 z dnia 2007-12-17

Numer 58/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Data wydania 2007-12-17
ZARZĄDZENIE NR 58/07
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 17 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr 11/21/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:
Dz. 852 rozdział 85212 § 4010        w kwocie                    1.946 zł
Dz. 852 rozdział 85212 § 4110        w kwocie                       544 zł
Dz. 852 rozdział 85212 § 4120        w kwocie                         75 zł
Dz. 852 rozdział 85212 § 4210        w kwocie                       138 zł
Dz. 852 rozdział 85219 § 4210        w kwocie                     3.80.0 zł
Dz. 852 rozdział 85219 § 4750        w kwocie                       200 zł
Dz. 852 rozdział 85295 § 3110        w kwocie                         50 zł
Dz. 852 rozdział 85295 § 4210        w kwocie                         12 zł
Dz. 854 rozdział 85404 § 4758        w kwocie                       695 zł
Dz. 854 rozdział 85404 § 4759        w kwocie                       232 zł

RAZEM:                                               -                            7.692 zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:
Dz. 852 rozdział 85212 § 4300      w kwocie                      1.336 zł
Dz. 852 rozdział 85212 § 4410      w kwocie                         347 zł
Dz. 852 rozdział 85212 § 4700      w kwocie                          543 zł
Dz. 852 rozdział 85212 § 4740      w kwocie                          350 zł


Dz. 852 rozdział 85212 § 4750       w kwocie                       127 zł
Dz. 852 rozdział 85219 § 4270       w kwocie                       200 zł
Dz. 852 rozdział 85219 § 6060       w kwocie                    3.800 zł
Dz. 852 rozdział 85295 § 3260       w kwocie                         62 zł
Dz. 854 rozdział 85404 § 4308       w kwocie                       525 zł
Dz. 854 rozdział 85404 § 4309       w kwocie                       175 zł
Dz. 854 rozdział 85404 § 4748       w kwocie                       170 zł
Dz. 854 rozdział 85404 § 4749        w kwocie                         57 zł
RAZEM:                                             -                              7.692 zł

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych wynosi:   12.828.476 zł.

2.              Plan wydatków budżetowych wynosi:   13.360.439 zł.

3.              Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.163.095 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1   do niniejszego zarząozenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 58/07
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 17 grudnia 2007 roku

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

WYDATKI:

Zmiany w ramach działu 852 - „Pomoc społeczna" oraz działu 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza" wynikają z braków na jednych paragrafach i nadwyżki na innych zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez Kierownika GOPS.

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-10

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09