Zarządzenie nr 59/2011 z dnia 2011-03-25

Numer 59/2011
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2010 rok
Data wydania 2011-03-25

ZARZĄDZENIE NR 59/2011

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 25 marca 2011 roku


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2010 rok


Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, według którego:
a)    plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi    -    18 334 336,00
z tego:
-    dochody bieżące    -    14 655 589,00
-    dochody majątkowe    -    3 678 747,00
b)    wykonanie dochodów wynosi    -    14 618 267,53
z tego:
-    dochody bieżące    -    14 531957,53
dochody majątkowe    -    86 310,00
c)    plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi    -    24 008 208,00
z tego:
-    wydatki bieżące    -    14 644 324,00
-    wydatki majątkowe    -    9 363 884,00
d)    wykonanie wydatków wynosi    -    23 024 407,38
z tego:
-    wydatki bieżące    -    13 737 097,01
-    wydatki majątkowe    -    9 287 310,37 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

2.    Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 3 do zarządzenia.
3.    Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego według załącznika Nr 4 do zarządzenia.
4.    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2010 rok,  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.
5.    Informację o stanie mienia Gminy Bargłów Kościelny, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27