Zarządzenie nr 59/2015 z dnia 2015-03-31

Numer 59/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Data wydania 2015-03-31

ZARZĄDZENIE NR 59/2015

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr III/l9/2014 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2015 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok:

1)  zwiększyć plan dochodów budżetowych  o  kwotę 222.725  zł - zgodnie  z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok:

  1. zwiększyć  plan  wydatków budżetowych  o  kwotę  282.314  zł - zgodnie  z  tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
  2. zmniejszyć  plan  wydatków  budżetowych  o  kwotę  59.589  zł - zgodnie  z  tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:    21.434.164 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie                   17.795.384 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie               3.638.780 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:   20.980.124 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie                 16.255.542 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie             4.724.582 zł.

3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.595.784 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01