Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 2015-03-31

Numer 60/2015
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania przydziału lokali socjalnych
Data wydania 2015-03-31

Zarządzenie Nr 60/2015

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania przydziału lokali socjalnych

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 200Ir. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj.: Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn.zm.) oraz uchwały Nr IV/30/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020 Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§1 Powołuję Komisję ds. opiniowania przydziału lokali socjalnych w następującym składzie:

  1. Pan(i) Grzegorz Kasjanowicz - Przewodniczący Komisji
  2. Pan(i) Małgorzata Sadowska     - Członek Komisji
  3. Pan(i) Jolanta Haraburda               - Członek Komisji

§2 1 .Komisja działa na podstawie Regulaminu dotyczącego opiniowania wniosków o przydział lokalu socjalnego będącego własnością Gminy Bargłów Kościelny stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Do obowiązków komisji należy:

  1. rozpatrywanie wniosków o przydział lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bargłów Kościelny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 Zarządzenia.
  2. rozpatrzenie odwołań i skarg związanych z prawidłowością przydziału lokali socjalnych.

§3 Komisja zostaje powołana na czas nieokreślony.

§4 Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta .

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01