Zarządzenie nr 61/2007 z dnia 2007-12-31

Numer 61/2007
w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007
Data wydania 2007-12-31
ZARZĄDZENIE NR 61/07
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do wypłaty pracownikom Urzędu Gminy Bargłów Kościelny dodatkowych wynagrodzeń rocznych przewidzianych ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późn.zm.).

§ 2. Zasady podziału wynagrodzenia i wypłaty poszczególnym pracownikom ustalone zostały ustawą wymienioną w § 1 i należy je stosować przy sporządzaniu listy uprawnionych do tego wynagrodzenia.

§ 3. Listy wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych sprządzi pracownik ds. płac w terminie do dnia 31 stycznia 2008 roku i po zaakceptowaniu przez Skarbnika i Wójta Gminy przedstawi do wypłaty.

§ 4. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 nastąpi w miesiącu styczniu 2008 roku w formie przelewu na bankowe rachunki osobiste pracowników.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
 
Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-10

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09