Zarządzenie nr 62/2007 z dnia 2007-12-31

Numer 62/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Data wydania 2007-12-31
ZARZĄDZENIE NR 62/07
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr 11/21/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:
Dz. 750 rozdział 75023 § 4260          w kwocie                  1.000 zł
Dz. 750 rozdział 75023 § 4300          w kwocie                  4.000 zł
Dz. 750 rozdział 75023 § 4360          w kwocie                     500 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 3020          w kwocie                  4.000 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4010          w kwocie                     800 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4170          w kwocie                  2.800 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4260          w kwocie                  2.100 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4280          w kwocie                     225 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4300          w kwocie                  9.610 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4350          w kwocie                       60 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4370          w kwocie                  1.150 zł
Dz. 801 rozdział 80103 § 3020          w kwocie                  1.000 zł
Dz. 801 rozdział 80103 § 4240          w kwocie                     946 zł
Dz. 801 rozdział 80110 § 3020          w kwocie                  2.500 zł
Dz. 801 rozdział 80110 § 4010          w kwocie                  1.000 zł
Dz. 801 rozdział 80110 § 4270           w kwocie                14.500 zł
Dz. 801 rozdział 80110 § 4300           w kwocie                     400 zł
Dz. 801 rozdział 80110 § 4370           w kwocie                     100 zł


Dz. 801 rozdział 80195 § 4218       w kwocie                    3.489 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4219       w kwocie                    1.161 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4240       w kwocie                           3 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4248       w kwocie                    4.391 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4249        w kwocie                    1.465 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4308        wkwocie                     1.311 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4309        w kwocie                       437 zł
Dz. 854 rozdział 85415 § 3240        w kwocie                       600 zł
Dz. 900 rozdział 90015 § 4260        w kwocie                    1.400 zł
RAZEM:                                              -                           60.948 zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 750 rozdział 75023 § 4110       w kwocie                 3.000 zł
Dz. 750 rozdział 75023 § 4370       w kwocie                 2.500 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4010       w kwocie                 1.500 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4210       w kwocie                 7.060 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4240       w kwocie                 3.000 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4270       w kwocie                 6.330 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4300       w kwocie                    703 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4350       w kwocie                    500 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4410       w kwocie                    500 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4740       w kwocie                 1.155 zł
Dz. 801 rozdział 80103 § 4110       w kwocie                 1.000 zł
Dz. 801 rozdział 80103 § 4210       w kwocie                    261 zł
Dz. 801 rozdział 80103 § 4280       w kwocie                    138 zł
Dz. 801 rozdział 80103 § 4300       w kwocie                     95 zł
Dz. 801 rozdział 80103 § 4410       w kwocie                     54 zł
Dz. 801 rozdział 80103 § 4430       w kwocie                    398 zł


Dz. 801 rozdział 80110 § 4110      w kwocie                     1.000 zł
Dz. 801 rozdział 80110 § 4170      w kwocie                     2.653 zł
Dz. 801 rozdział 80110 § 4210      w kwocie                     8.353 zł
Dz. 801 rozdział 80110 § 4240       w kwocie                        700 zł
Dz. 801 rozdział 80110 § 4280       w kwocie                        326 zł
Dz. 801 rozdział 80110 § 4350       w kwocie                        100 zł
Dz. 801 rozdział 80110 § 4410       w kwocie                        808 zł
Dz. 801 rozdział 80110 § 4430       w kwocie                     1.096 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4740       w kwocie                        478 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4750       w kwocie                     2.986 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4178       w kwocie                        288 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4179       w kwocie                          95 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4218       w kwocie                     2.552 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4219       w kwocie                        978 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4248       w kwocie                        411 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4249       w kwocie                        136 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4308       w kwocie                     5.233 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4309       w kwocie                     1.744 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4748       w kwocie                        677 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4749       w kwocie                        100 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4758        w kwocie                          30 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4759        w kwocie                          10 zł

Dz. 854 rozdział 85415 § 3260        w kwocie                        600 zł

Dz. 900 rozdział 90015 § 4270        w kwocie                     1.400 zł

RAZEM:                                              -                            60.948 zł
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.   Plan dochodów budżetowych wynosi:   12.392.218 zł.
2.   Plan wydatków budżetowych wynosi:   13.126.218 zł.


3.   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.163.095 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1   do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy


Andrzej Kwieciński


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/07
Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 31 grudnia 2007 roku

Objaśnienia zmian w budżecie gminy ma 2007 rok

WYDATKI:

Zmiany w ramach działu 750 - „Administracja publiczna", działu 801- „Oświata i wychowanie", działu 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza" oraz działu 900 -„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wynikają z braków na jednych paragrafach i nadwyżki na innych.

Wójt Gminy Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-10

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09