Zarządzenie nr 63/2011 z dnia 2011-04-08

Numer 63/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Data wydania 2011-04-08

ZARZĄDZENIE NR 63/2011

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 08 kwietnia 2011 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok


Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok:
1.  Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę    115.164 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok:
1.  zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 115.164 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:   20.500.478 zł, z tego:
-    dochody bieżące w kwocie 14.703.988 zł
-    dochody majątkowe w kwocie: 5.796.490 zł.
2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:    16.908.173 zł, z tego:
-    wydatki bieżące w kwocie 13.244.097 zł,
-    wydatki majątkowe w kwocie 3.664.076 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27