Zarządzenie nr 64/2011 z dnia 2011-04-26

Numer 64/2011
w sprawie ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości
Data wydania 2011-04-26

ZARZĄDZENIE NR 64/2011

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY


z dnia 26 kwietnia 2011 roku

w sprawie ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVI/167/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lipca 2010 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z negatywnym wynikiem I przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej we wsi Brzozówka, oznaczonej nr działki 41/4 o pow. 0,1460 ha wyznaczonej do sprzedaży Uchwałą Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr XXVI/167/10 z dnia 27 lipca 2010 roku zarządzam ogłosić II przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości i obniżyć cenę nieruchomości o 40%. Wadium ustalić w wysokości 10%.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Referatu ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27