Zarządzenie nr 65/2005 z dnia 2005-12-29

Numer 65/2005
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2005-12-29

ZARZĄDZENIE NR 65/05

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ) zarządza się co następuje:

§ 1. Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2005 r. zgodnie z załącznikami Nr 1-2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie   zarządzenia  powierza   się   osobom   wymienionym   w   odnośnych kolumnach załączników.

§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-03

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-03

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-03