Zarządzenie nr 66/2011 z dnia 2011-04-29

Numer 66/2011
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej BibliotekiPublicznej w Bargłowie Kościelnym
Data wydania 2011-04-29

ZARZĄDZENIE NR 66/2011

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 29 kwietnia 2011 r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bargłowie Kościelnym


Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (takst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, zm.: z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316; z 2010 r. Nr 47, poz. 278) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za rok 2010, na które składa się:
a)    bilans na dzień 31.12.2010 r.,
b)    rachunek zysków i strat za okres  od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
c)    informacja dodatkowa.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27