Zarządzenie nr 67/2005 z dnia 2005-12-30

Data wydania 2005-12-30
Numer 67/2005
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE NR 67/2005

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114; Nr 64, poz. 565; Nr 180, poz. 1495) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr XIII/147/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. l. Zmniejszyć rezerwę ogólną dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 3.997 zł. 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 3.997 zł, w tym:


Dz. 754 rozdział 75412 § 4210     w kwocie


3.997 zł


§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 801 rozdział 80101 § 4210       w kwocie               15.910 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4240       w kwocie                   727 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4260       w kwocie                 1.500 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4280       w kwocie                   150 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4300       w kwocie                 8.950 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4350       w kwocie                   179 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 4210       w kwocie                     98 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 4240        w kwocie                   740 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4210        w kwocie                 7.090 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4300        w kwocie                 1.000 zł

Dz. 801 rozdział 80146 § 4410        w kwocie                   650 zł

Dz. 852 rozdział 85219 § 6060        w kwocie               4.600 zł


Dz. 921 rozdział 92116 § 4010      w kwocie                    1.358 zł

Dz. 921 rozdział 92116 § 4210      w kwocie                        83 zł

RAZEM:                                       -                  43.035 zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 801 rozdział 80101 § 4010          w kwocie               1.051 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4210          w kwocie                 972 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4240          w kwocie               3.570 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4260          w kwocie               1.000 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4270          w kwocie             15.868 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4280          w kwocie                 581 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4410          w kwocie               1.988 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4430          w kwocie               2.386 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 4170          w kwocie                   69 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 4280          w kwocie                 109 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 4300          w kwocie                   93 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 4410          w kwocie                   52 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 4430          w kwocie                 515 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4170           w kwocie               1.601 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4260           w kwocie                 500 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4270           w kwocie               2.575 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4280           w kwocie                 795 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4410           w kwocie                 811 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4430           w kwocie               1.808 zł

Dz. 801 rozdział 80146 § 4300           w kwocie                 650 zł

Dz. 852 rozdział 85219 § 4010           w kwocie                 600 zł

Dz. 852 rozdział 85219 § 4110           w kwocie               2.000 zł


Dz. 852 rozdział 85219 § 4210          w kwocie              2.000 zł

Dz. 921 rozdział 92116 § 4170          w kwocie                 476 zł

Dz. 921 rozdział 92116 § 4280          w kwocie                  70 zł

Dz. 921 rozdział 92116 § 4300          w kwocie                 374 zł

Dz. 921 rozdział 92116 § 4410          w kwocie                 521 zł

RAZEM:                                             -             43.035 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.  Plan dochodów budżetowych wynosi: 9.595.121 zł.

2.             Plan wydatków budżetowych wynosi:   8.901.601 zł.

3.             Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.021.812 zł.

4.             Dochody budżetowe w kwocie 813.520 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5.             Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 120.000 zł stanowią przychody z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr  1  do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

 

 


Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 OBJAŚNIENIA ZMIAN Z BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-03

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-03

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-03