Zarządzenie nr 67/2008 z dnia 2008-01-02

Numer 67/2008
w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy.
Data wydania 2008-01-02
ZARZĄDZENIE 67/08
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 02 stycznia 2008 r.

w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących zasób

mieszkaniowy Gminy.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007r. Nr 128, poz. 902) w oparciu o uchwałę Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr VII/53/07 z dnia 28 grudnia 2007r. zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam stawkę bazowa czynszu za lokale mieszkaniowe stanowiące własność Gminy w wysokości 1,00 zł za 1 m .

2. Budynki gospodarcze oraz garaże 0,60 zł za 1 m .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Andrzej  Kwieciński


Lp
Lokalizacja mieszkania
Zastosowana
stawka za Im2 (w
zł)
Zastosoawmy czynnik podwyższający
Zastosowany czynnik zmniejszający
1
1
3
4
5
1
Bargłów Kościelny, ul. Tysiąclecia 12/1
1
 
 
2

Bargłów Kościelny ul. Tysiąclecia 12/2

1
 
 
5
Tajno Stare 31
1
-
_
6
Tajno Stare 31
1
-
_
7
Kroszewo 27 *
0,95
_
0,50
8
Kroszewo 27
0,95
_
0,50
9
Brzozówka 57 A
0,80
_
0,20
10
Brzozówka 57A
-
_
_
9
Brzozówka 57/1
0,70
-
0,30
10
Brzozówka 57/2
0,60
_
0,40
11
Brzozówka 57/3
0,60
_
0,40
12

Łabętnik 10 *

0,80
-
0,20
13

Łabętnik 10

0,80
_
0,20
14

Tobyłka 5A

0,60
_
0,40
15

Tobyłka 5A

0,60
_
0,40
16

Tobyłka 5A

0,60
-
0,40
17

Tobyłka 5/3

0,95
_
0,05
18

Tobyłka 5/3

0,95
_
0,05
19

Tobyłka 5/3

0,95
-
0,05


1
2
3
4
5
20

Kamionka Stara 14A

0,70
-
0,30
21

Kamionka Stara i 4 A

0,70
_
0,30
r%/~j

Kamionka Stara 14A

0,70
-
0,30
23

Kamionka Stara 14

0,70
-
0,30
24
Pomiany
0,65
-
0,35
25

Pruska 60

0,60
-
0,40
26

Praska 60

0,70
_
0,30
27

Praska 60

0,60
_
0,40

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09