Zarządzenie nr 67/2011 z dnia 2011-04-29

Numer 67/2011
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2010 rok
Data wydania 2011-04-29

ZARZĄDZENIE NR 67/2011

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 29 kwietnia 2011 r.


w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2010 rok


Na podstawie art. 270 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:
§ 1. Przekazuje się sprawozdanie finansowe Gminy Bargłów Kościelny za 2010 rok, które składa się z:
1)    bilansu z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2)    łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3)    łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4)    łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5)    łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych zakładów budżetowych za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
6)    łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych zakładów budżetowych za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
7)    łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych zakładów budżetowych za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 2. Zarządzenie przekazać Radzie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu 7 dni od daty jego podjęcia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27