Zarządzenie nr 68/2005 z dnia 2005-12-30

Numer 68/2005
w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych
Data wydania 2005-12-30

ZARZĄDZENIE NR 68/05

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych

Na podstawie art. 129 ust.l ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Wójt Gminy Bargłów Kościelny, zarządza co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan finansowy Urzędu Gminy Bargłów Kościelny o kwotę 2.200 zł

w tym:

Dział 801 „Oświata i wychowanie" , rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" § 4300 - 2.200 zł

§ 2. Zwiększyć plan finansowe Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym o kwotę 2.200 zł

w tym:

Dział 801 „Oświata i wychowanie" , rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" § 4300 - 2.200 zł

§ 3. Zmiany planów finansowych wynikają ze zmniejszenia środków na dowożenie dzieci zorganizowanym transportem a zwiększenia środków na zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół na podstawie porozumień.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-03

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-03

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-03