Zarządzenie nr 68/2008 z dnia 2008-01-04

Numer 68/2008
w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2008 roku
Data wydania 2008-01-04
ZARZĄDZENIE nr 68/08

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 04 stycznia 2008 roku
w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2008 roku

Na podstawie ant. 16 ust. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1987 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz, U. z 2004 roku Nr 241, poz. 2418 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się zasady organizacji oraz wykonywania zadań obronnych w gminie Bargłów Kościelny w 2008 r. stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych gminy Bargłów Kościelny do realizacji zadań określonych w § 1.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się inspektorowi ds. pozamilitarnych ogniw obronnych UG Bargłów Kościelny.

§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09