Zarządzenie nr 69/2005 z dnia 2005-12-30

Numer 69/2005
w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2005
Data wydania 2005-12-30

ZARZĄDZENIE NR 69/05

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie: wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2005

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminny (Dz.U. .z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przystępuje się do wypłaty pracownikom Urzędu Gminy Bargłów Kościelny dodatkowych wynagrodzeń rocznych przewidzianych ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U.Nr 160, poz. 1080 z późn.zm.).

§ 2. Zasady podziału wynagrodzenia i wypłaty poszczególnych pracowników ustalone zostały ustawą wymienioną w § 1 i należy je stosować przy sporządzeniu listy uprawnionych do tego wynagrodzenia.

§ 3. Listy wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych sporządzi pracownik ds. płac w terminie do dnia 31 stycznia 2006 roku i po zaakceptowaniu przez Skarbnika i Wójta Gminy przedstawi do wypłaty.

§ 4. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2005 nastąpi w miesiącu styczniu 2006 roku w formie przelewu na bankowe rachunki osobiste pracowników.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-03

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-03

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-03