Zarządzenie nr 69/2011 z dnia 2011-05-30

Numer 69/2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2010 rok
Data wydania 2011-05-30

ZARZĄDZENIE NR 69/2011

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 30 maja 2011 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2010 rok


Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:
§ 1. Podać do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Informację, o której mowa w § 1, podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27