Zarządzenie nr 70/2005 z dnia 2005-12-30

Numer 70/2005
w sprawie sporządzenia spisu z natury
Data wydania 2005-12-30

ZARZĄDZENIE NR 70/05

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie sporządzenia spisu z natury

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1.1. Sporządzenie spisu z natury wg stanu na dzień 31 grudnia 2005r.:

1) środki pieniężne w kasie;

2)     materiały;

3)     druki ścisłego zarachowania;

2. Weryfikację stanów ewidencyjnych:

1) wartości niematerialnych i prawnych,

2)     inwestycji w toku realizacji

§ 2. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji 30 grudnia 2005r.

§ 3. Do przeprowadzenia spisu z natury wyżej wymienionych składników majątkowych wyznaczam stałą Komisję Inwentaryzacyjną w składzie;

- Piętko Jolanta - przewodniczący

- Wawiórko Radosław - członek

- Galicki Grzegorz - członek

§ 4. Osoby powołane do Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§ 5. Arkusze spisowe pobiera przewodniczący komisji.

§ 6. Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji ustalam na dzień 15 stycznia 2006r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                         

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-03

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-03

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-03